Privacy Statement

d.d. 5-5-2022

Voor je vind je het privacybeleid van Digital Growth Agency. Digital Growth Agency ontwerpt, ontwikkelt en levert slimme en succesvolle marketing voor de zakelijke markt. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt Digital Growth Agency over persoonsgegevens. Maak je gebruik van de diensten van Digital Growth Agency, bezoek je de website Digital Growth Agency of neem je deel aan marketingactiviteiten van Digital Growth Agency? Dan is dit privacybeleid voor jou bedoeld.

 

In dit privacybeleid kun je lezen welke gegevens Digital Growth Agency verzamelt, waarvoor Digital Growth Agency persoonsgegevens gebruikt en de bescherming van privacy en persoonsgegevens waarborgt. Hoe lang gegevens worden bewaard en hoe je inzage kunt krijgen in jouw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren.

 

Als verantwoordelijke verwerkt Digital Growth Agency persoonsgegevens van de klant voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Digital Growth Agency en haar klanten, om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan haar gerechtvaardigde belangen.

 

In het geval dat Digital Growth Agency persoonsgegevens verwerkt voor de klant in uitvoering van de levering van producten of diensten, is Digital Growth Agency verwerker en handelt naar de instructies van de klant als verwerkingsverantwoordelijke.

1. Grondslagen voor verwerking

Digital Growth Agency verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde “grondslagen”, die de verwerking van persoonsgegevens rechtsvaardigen. De grondslagen waar Digital Growth Agency gebruik van maakt bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

2. Gegevens die wij verzamelen en verwerken

Wanneer je onze websites bezoekt
Je bent vrij onze websites te bezoeken en te verkennen zonder persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken. Wanneer je een website bezoekt, een resource download of een contactformulier invult, verzoeken wij je persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken en verzamelen wij navigatie-informatie.

 

Persoonlijke informatie
Dit verwijst naar alle informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt en die jouw persoonlijk identificeert, inclusief contactinformatie, zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere informatie over jezelf of je bedrijf. Persoonlijke informatie kan ook informatie bevatten over type bezoeker, zowel prospect als klant en informatie over jou die beschikbaar is op het internet, zoals van Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of openbaar beschikbare informatie die we verkrijgen van dienstverleners. Persoonlijke informatie omvat ook navigatie-informatie wanneer dergelijke informatie direct of indirect een individu kan identificeren. Navigatie-informatie heeft betrekking op informatie over je computer en je bezoeken aan deze website, zoals het IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en bekeken pagina’s. Zie het gedeelte “Navigatie-informatie” hieronder.

3. Hoe gebruiken we informatie die we verzamelen?

Naleving van ons privacybeleid
Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen alleen in overeenstemming met dit privacybeleid. Klanten die diensten of producten afnemen, zijn door onze overeenkomsten met hen verplicht zich aan dit privacybeleid te houden.

 

Wij verkopen nooit persoonlijke informatie
Als digitaal bureau horen wij een voorbeeld te zijn als het aankomt op privacy. Je privacy is onschendbaar voor ons. Dit dragen wij uit door alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via formulieren op de website, telefonisch of anderszins vertrouwelijk te behandelden en nooit met derden te delen voor commerciële doeleinden. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming nooit ter beschikking stellen aan derden.

 

Gebruik van persoonlijke informatie
In aanvulling op het gebruik dat elders in dit privacybeleid wordt genoemd, kunnen wij je persoonlijke informatie gebruiken om:

 • je websitebezoek te verbeteren door de website te personaliseren;
 • informatie over Digital Growth Agency naar je toe te sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn per post, e-mail of andere middelen en je marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf;
 • het gebruik van onze diensten aan je te promoten en promotionele en informatie-inhoud met je te delen in overeenstemming met jouw communicatievoorkeuren;
 • je informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in onze servicevoorwaarden, privacybeleid (inclusief het Cookiebeleid), of andere wettelijke overeenkomsten;
 • levering van diensten en facturatie;
 • een sollicitatie te verwerken;
 • voldoen aan de wettelijke vereisten.
   

Gebruik van navigatie-informatie
Wij gebruiken navigatie-informatie om de websites te beheren en te verbeteren. We kunnen ook gebruik maken van navigatie-informatie alleen of in combinatie met persoonlijke informatie om je te voorzien van gepersonaliseerde informatie over Digital Growth Agency.

 

Gebruik van marketing automation – automatiseerde besluitvorming
Binnen Digital Growth Agency wordt er gebruik gemaakt van marketing automation software om al het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde manier te beheren. Digital Growth Agency kan op basis van deze gegevens persoonlijke content delen door middel van doelgerichte advertenties, en/of het toesturen van e-mails.

 

Beveiliging van je persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie die je verstrekt worden door ons of partners beveiligd op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Alle persoonlijke informatie wordt beschermd door middel van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Digital Growth Agency te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Digital Growth Agency de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Digital Growth Agency de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

 

4. Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies
Digital Growth Agency maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten en website kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we op externe sites advertenties laten zien; Advertentie netwerken (o.a. Google AdSense / Google Ads) die op externe sites adverteren kunnen cookies plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. www.digitalgrowthagency.nl heeft geen toegang tot- of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Lees in onze cookieverklaring hoe wij omgaan met cookies.
 

Adverteren
Wij werken samen met advertentienetwerken om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en web beacons om informatie te verzamelen over je activiteiten (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) op deze en andere websites om je gerichte reclame aan te bieden op basis van jouw interesses. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om je gerichte advertenties aan te bieden, kun je jezelf uitschrijven door hier te klikken: https://www.youronlinechoices.eu/. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat je jezelf afmeldt voor het ontvangen van reclame. Je blijft generieke advertenties ontvangen.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Third Party Tracking technologieën
Het gebruik van cookies en web beacons door een tracking utility bedrijf wordt niet gedekt door ons Privacybeleid of Cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Digital Growth Agency en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@digitalgrowthagency.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Versie
Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Digital Growth Agency met enige regelmaat dit privacybeleid aan te passen. Je kunt aan de datum bovenaan dit privacybeleid zien wanneer het voor het laatst is aangepast. Digital Growth Agency kan dit privacybeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit privacybeleid regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Vragen en contact
Heb je vragen over ons privacybeleid? Stuur een e-mail naar: info@digitalgrowthagency.nl